Závody na přírodních okruzích v sezóně 2019 a změny pro rok 2020

V Hořicích v Podkrkonoší se uskutečnila "porada přírodních okruhů," při které se probírala uplynulá letošní sezóna a zároveň se řešily změny pro rok 2020. Na ty navázalo mimořádné zasedání na Autoklubu České republiky.

Závody na přírodních okruzích v sezóně 2019 a změny pro rok 2020

Letošní sezóna závodů na přírodních okruzích pod záštitou Autoklubu České republiky je minulostí, proto nadešel čas tento rok zhodnotit a zároveň se začít postupně připravovat na sezónu příští. Porada přírodních okruhů se konala 19.10.2019 v Hořicích v Podkrkonoší, kde se sešlo několik hlavních představitelů těchto závodů. Byli tu členové komise silničních závodů motocyklů AČR, konkrétně předseda Matěj Smrž a členové komise za přírodní okruhy Martin Kulháneka Tomáš Jenčovský, členové SMS Hořice, techničtí komisaři, jednotliví zástupci pořadatelů závodů, mezi kterými chyběli jen organizátoři závodů v Nepomuku a v Těrlicku, činovníci a hosté. 

Na úvod se slova chopil Tomáš Jenčovský, který byl buď ředitelem závodu nebo předsedou jury ve většině závodů. "Jsem potěšen, že tu jsou s výjimkou Nepomuku a Těrlicka zástupci všech závodů, dále pak činovníci, zástupci hořického střediska, které je největší v České republice, Matěj Smrž, jakožto předseda komise SZM a Martin Kulhánek, který je členem komise SZM. Na úvod si shrneme sezónu a poté představíme změny pro sezónu 2020. Novinkou budou nové sportovní řády, které budou upraveny pro přírodní okruhy, bezpečnostní manuály a také změny technických pravidel, které se týkají hlavně Klasiků."

Na to navázal předseda komise SZM Matěj Smrž: "Každý zná mou funkci i minulost, kdy jsem byl až do loňského roku aktivním závodníkem. Hlavním úkolem v mé nové roli bylo najít shodu mezi jezdci, pořadateli, činovníky a samotným Autoklubem České republiky. Věřím tomu, že změny, které nastaly pro rok 2019, byly znát. Jsem rád, že se mi u přírodních okruhů podařilo prosadit statut mezinárodní mistrovství České republiky. Jsem si vědom toho, jak těžká a specifická disciplína to je a dle mého si zaslouží být MMČR, pochopitelně ne ve všech třídách. Další velkou změnou bylo zlepšení proma celé série, nejen u přírodních okruhů, ale i u závodních okruhů a malé silnice. Všichni potřebujeme, aby o nás bylo slyšet."

"Bohužel jsme po tragických událostech museli přijít s rychlými změnami a založili jsme bezpečnostní komisi. Není to o šikanování pořadatelů, jezdců nebo omezování krásy našeho sportu pro diváky, ale jde především o ochranu samotné disciplíny. Nechceme u nás konec těchto závodů a proto jsme museli takové opatření přijmout. Dal jsem důvěru předním jezdcům, kteří se do toho zapojili a ukázalo se, že to bylo správné. Nikdo nezpochybňuje to, že pro závody dělá pořadatel maximum, ale jezdec, který má trať dobře najetou a projel ji stokrát, dokáže lépe určit, jak a kde by mohlo dojít k pádu a jaké by pád mohl mít následky. Věřím, že když v tom budeme pokračovat, tak odstraníme další rizika. Děkuji všem za účast i následné připomínky ke změnám."

Následovalo zhodnocení jednotlivých závodních podniků letošní sezóny MMČR a PČR silničních závodů motocyklů na přírodních okruzích. Podstatné body jsou shrnuty v následující tabulce a poté byly představeny a prodiskutovány změny pro příští sezónu. 

K tématu úprav technických pravidel třídy Klasik se konalo další zasedání 18.11.2019 v budově Autoklubu České republiky za účasti členů komise SZM, technických komisařů a zástupců jezdců, konkrétně: Matěj Smrž, předseda komise SZM, Tomáš Jenčovský a Martin Kulhánek, členové komise SZM, Josef Stránský, šéftechnik AČR, Petr Brábník a JosefKubíček zástupci jezdců, Jiří Voborník a Oldřich Prokop, techničtí komisaři, Libor Kamenický z AMK Hořice, Jiří Kolář ze SMS Hořice, Vítězslav Hatan, jezdec a Mgr. Tomáš Kunc, generální sekretář AČR. 

Závod

Termín

Druh závodu

Poznámka

Staré Město

4. - 5. 5. 2019

MMČR

bezpečná trať

 

 

PČR klasik

doporučení jet velké třídy

 

  

140 jezdců, 150 motocyklů

300 ZGH Hořice

18. - 19. 5. 2019

MMČR

dva závody do a nad 600

 

  

- více jezdců z IRRC

   

20 tis. diváků

 

  

velkoplošné obrazovky

 

  

zvýšené zabezpečení trati

 

  

zvýšené zdravotní zabezpečení

 

  

tresty za safety car a alkohol

Jičín

8. - 9. 6. 2019

JPHZM

240 jezdců

 

 

MMČR 125 SP

dobré počasí

 

 

+ volný Jawa 50

změna startovní procedury

 

  

  (motor v chodu)

Radvanice

29. - 30. 6. 2019

MMČR

dobré počasí

 

 

PČR klasik

159 jezdců, 165 motocyklů

 

 

+ volný side

tresty za safety car

 

  

profesionální práce záchranářů

Těrlicko

13. - 14. 7. 2019

MMČR

162 jezdců, 194 motocyklů

 

 

IRRC

tresty za safety car

 

  

zavedení bezpečnostní komise

Nepomuk

27. - 28. 7. 2019

JPHZM

200 jezdců

ČTT Hořice

17. - 18. 8. 2019

PČR klasik

190 jezdců, 199 motocyklů

 

 

IRRC

tresty za safety car

 

 

+ volný side

zavedení bezpečnostních manuálů k přírodním okruhům

Branná

7. - 8. 9. 2019

JPHZM

229 jezdců, 253 strojů

 

  

více jezdců ve třídě V a side

 

  

- obojí se jelo  na dvě skupiny

Hradec Králové

13. - 15. 9. 2019

MMČR

PČR Klasik

zrušeno – pro 2020 se hledá náhrada

 

Změny pro rok 2020

Pro sezónu 2020 byly přijaty tyto změny:

 

 • vytvoření bezpečnostních manuálů pro každý přírodní okruh

 

   • každý pořadatel bude obeznámen s jeho podobou po vzoru rallye aut
   • bude obsahovat teoretickou část (povinnosti personálu) a praktickou část (konkrétní zabezpečení trati)

 

 • bezpečnostní komise bude působit na všech tratích PO, včetně těch na JPHZM
 • na přírodních okruzích nemohou startovat jezdci mladší 18 let
 • vznik nové kategorie Supersport 300

 

   • na závodech doplní kategorii Supermono, kde je nižší účast
   • Ing. Tomáš Kohout připravuje technické předpisy (inspirace u FIM Europe)
   • dostupné závodění po vzoru zahraničí, kde přislíbilo účast několik jezdců
   • v první sezóně bude hodnocena jako mezinárodní přebor České republiky s cílem v roce 2021 přechod na mezinárodní mistrovství České republiky

 

 • nové samostatné sportovní řády pro přírodní okruhy
 • změna pouze názvů dvou tříd, kdy technická pravidla zůstanou stejná jako doposud

 

   • třída do 600 se bude jmenovat Supersport 600
   • třída nad 600 se bude jmenovat Superbike

 

 • soutěžní systém PČR JPHZM, PČR klasik a MMČR SZM na PO zůstává stejný
 • MMČR SZM na PO se pojede ve třídách:

 

   • 125 SP, 125 GP, Supersport 300, Supertwin, Supermono, 250 Open, Supersport 600 a Superbike
   • kvůli nezájmu jezdců v letošní sezóně nebude třída Moto3 závodit s kategorií 125 GP, ale jezdci mohou startovat ve třídě 250 Open

 

 • maximální počet jezdců v řadě na startovním roštu bude tři

 

   • příklady variant startování 3 3 3 či 3 2 3

 

 • minimální šířka závodní trati je 4 m 
 • na příjezdových cestách k závodním okruhům budou neprůjezdné, ale rychle odstranitelné překážky (příkladem je auto nebo ploty)
 • zrušení omezení pneumatik - možnost používat slicky ve všech třídách, jen u třídy 125 SP zůstanou stejné pneumatiky jako doposud
 • v případě, že bude mít technický komisař s pověřením ředitele závodu podezření na jiný technický stav stroje, než je předepsáno technickými pravidly, případnou kontrolu hradí jezdec tak, jako je tomu ve všech šampionátech ve světě
 • nová technická pravidla pro kategorii PČR klasik

 

  • v posledních letech byl zaznamenán velký úbytek rychlostních klasiků (např. ve Starém Městě úbytek o 75%)
  • nutnost omlazení, což žádají jezdci i pořadatelé
  • kvůli velké a dlouhé diskuzi byla svolána zmiňovaná mimořádná schůze, při které se toto téma řešilo samostatně
  • výsledkem je rozdělení klasiků na:
   • Klasik A - 1945 - 1972
   • Klasik B - 1973 - 1978
  • s rokem 1978 se srovnají léta klasiků i s kategoriemi JPHZM
  • ve třídě Klasik B není třída 175 ccm, protože v těchto letech nebyly vyráběny
  • nastavení limitů hlučnosti
  • veškeré změny uvedeny v přiložených technických řádech MS AČR pro třídu Klasik

K úpravě technických předpisů pro třídu Klasik uvedl předseda komise SZM, Matěj Smrž, pár slov: „Jsem velmi rád, že se podařilo toto věčné téma definitivně posunout dál. Děkuji všem zainteresovaným za jejich práci a těším se z toho, že se nám společnými silami povedlo najít kompromis. Úprava technických předpisů historických motocyklů jistě pomůže pořadatelům s vyšší účastní, umožní start tuzemským, ale i novým zahraničním jezdcům a v neposlední řadě zvýší bezpečnost této krásné disciplíny.“

Další články

ECO energy Rally Bohemia 2020: KIA vybojovala pět trofejí včetně prvenství v poháru Rally spotřeby

ECO energy Rally Bohemia 2020: KIA vybojovala pět trofejí včetně prvenství v poháru Rally spotřeby

Calvet v Mostě druhý, Lacko zrychluje

Calvet v Mostě druhý, Lacko zrychluje

Pelikánová si odvezla z Mugella třetí příčku

Pelikánová si odvezla z Mugella třetí příčku

Pekař odstartoval sezonu nejlepším možným způsobem

Pekař odstartoval sezonu nejlepším možným způsobem

Buggyra míří do oblak!

Buggyra míří do oblak!

Dva závodní víkendy za sebou pro jezdce MMČR - Miniracing

Dva závodní víkendy za sebou pro jezdce MMČR - Miniracing

Delétraz bral hned na úvod sezony stříbro

Delétraz bral hned na úvod sezony stříbro

Nové číslo časopisu MotorBike!

Nové číslo časopisu MotorBike!

MMČR SZM na závodních okruzích začne na Pannoniaringu

MMČR SZM na závodních okruzích začne na Pannoniaringu

Go to the top
Tento web používá k poskytování služeb, zobrazení reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Další informace