Závody na přírodních okruzích v sezóně 2019 a změny pro rok 2020

Publikováno: 21.11.2019

V Hořicích v Podkrkonoší se uskutečnila "porada přírodních okruhů," při které se probírala uplynulá letošní sezóna a zároveň se řešily změny pro rok 2020. Na ty navázalo mimořádné zasedání na Autoklubu České republiky.

Závody na přírodních okruzích v sezóně 2019 a změny pro rok 2020

Letošní sezóna závodů na přírodních okruzích pod záštitou Autoklubu České republiky je minulostí, proto nadešel čas tento rok zhodnotit a zároveň se začít postupně připravovat na sezónu příští. Porada přírodních okruhů se konala 19.10.2019 v Hořicích v Podkrkonoší, kde se sešlo několik hlavních představitelů těchto závodů. Byli tu členové komise silničních závodů motocyklů AČR, konkrétně předseda Matěj Smrž a členové komise za přírodní okruhy Martin Kulháneka Tomáš Jenčovský, členové SMS Hořice, techničtí komisaři, jednotliví zástupci pořadatelů závodů, mezi kterými chyběli jen organizátoři závodů v Nepomuku a v Těrlicku, činovníci a hosté. 

Na úvod se slova chopil Tomáš Jenčovský, který byl buď ředitelem závodu nebo předsedou jury ve většině závodů. "Jsem potěšen, že tu jsou s výjimkou Nepomuku a Těrlicka zástupci všech závodů, dále pak činovníci, zástupci hořického střediska, které je největší v České republice, Matěj Smrž, jakožto předseda komise SZM a Martin Kulhánek, který je členem komise SZM. Na úvod si shrneme sezónu a poté představíme změny pro sezónu 2020. Novinkou budou nové sportovní řády, které budou upraveny pro přírodní okruhy, bezpečnostní manuály a také změny technických pravidel, které se týkají hlavně Klasiků."

Na to navázal předseda komise SZM Matěj Smrž: "Každý zná mou funkci i minulost, kdy jsem byl až do loňského roku aktivním závodníkem. Hlavním úkolem v mé nové roli bylo najít shodu mezi jezdci, pořadateli, činovníky a samotným Autoklubem České republiky. Věřím tomu, že změny, které nastaly pro rok 2019, byly znát. Jsem rád, že se mi u přírodních okruhů podařilo prosadit statut mezinárodní mistrovství České republiky. Jsem si vědom toho, jak těžká a specifická disciplína to je a dle mého si zaslouží být MMČR, pochopitelně ne ve všech třídách. Další velkou změnou bylo zlepšení proma celé série, nejen u přírodních okruhů, ale i u závodních okruhů a malé silnice. Všichni potřebujeme, aby o nás bylo slyšet."

"Bohužel jsme po tragických událostech museli přijít s rychlými změnami a založili jsme bezpečnostní komisi. Není to o šikanování pořadatelů, jezdců nebo omezování krásy našeho sportu pro diváky, ale jde především o ochranu samotné disciplíny. Nechceme u nás konec těchto závodů a proto jsme museli takové opatření přijmout. Dal jsem důvěru předním jezdcům, kteří se do toho zapojili a ukázalo se, že to bylo správné. Nikdo nezpochybňuje to, že pro závody dělá pořadatel maximum, ale jezdec, který má trať dobře najetou a projel ji stokrát, dokáže lépe určit, jak a kde by mohlo dojít k pádu a jaké by pád mohl mít následky. Věřím, že když v tom budeme pokračovat, tak odstraníme další rizika. Děkuji všem za účast i následné připomínky ke změnám."

Následovalo zhodnocení jednotlivých závodních podniků letošní sezóny MMČR a PČR silničních závodů motocyklů na přírodních okruzích. Podstatné body jsou shrnuty v následující tabulce a poté byly představeny a prodiskutovány změny pro příští sezónu. 

K tématu úprav technických pravidel třídy Klasik se konalo další zasedání 18.11.2019 v budově Autoklubu České republiky za účasti členů komise SZM, technických komisařů a zástupců jezdců, konkrétně: Matěj Smrž, předseda komise SZM, Tomáš Jenčovský a Martin Kulhánek, členové komise SZM, Josef Stránský, šéftechnik AČR, Petr Brábník a JosefKubíček zástupci jezdců, Jiří Voborník a Oldřich Prokop, techničtí komisaři, Libor Kamenický z AMK Hořice, Jiří Kolář ze SMS Hořice, Vítězslav Hatan, jezdec a Mgr. Tomáš Kunc, generální sekretář AČR. 

Závod

Termín

Druh závodu

Poznámka

Staré Město

4. - 5. 5. 2019

MMČR

bezpečná trať

 

 

PČR klasik

doporučení jet velké třídy

 

  

140 jezdců, 150 motocyklů

300 ZGH Hořice

18. - 19. 5. 2019

MMČR

dva závody do a nad 600

 

  

- více jezdců z IRRC

   

20 tis. diváků

 

  

velkoplošné obrazovky

 

  

zvýšené zabezpečení trati

 

  

zvýšené zdravotní zabezpečení

 

  

tresty za safety car a alkohol

Jičín

8. - 9. 6. 2019

JPHZM

240 jezdců

 

 

MMČR 125 SP

dobré počasí

 

 

+ volný Jawa 50

změna startovní procedury

 

  

  (motor v chodu)

Radvanice

29. - 30. 6. 2019

MMČR

dobré počasí

 

 

PČR klasik

159 jezdců, 165 motocyklů

 

 

+ volný side

tresty za safety car

 

  

profesionální práce záchranářů

Těrlicko

13. - 14. 7. 2019

MMČR

162 jezdců, 194 motocyklů

 

 

IRRC

tresty za safety car

 

  

zavedení bezpečnostní komise

Nepomuk

27. - 28. 7. 2019

JPHZM

200 jezdců

ČTT Hořice

17. - 18. 8. 2019

PČR klasik

190 jezdců, 199 motocyklů

 

 

IRRC

tresty za safety car

 

 

+ volný side

zavedení bezpečnostních manuálů k přírodním okruhům

Branná

7. - 8. 9. 2019

JPHZM

229 jezdců, 253 strojů

 

  

více jezdců ve třídě V a side

 

  

- obojí se jelo  na dvě skupiny

Hradec Králové

13. - 15. 9. 2019

MMČR

PČR Klasik

zrušeno – pro 2020 se hledá náhrada

 

Změny pro rok 2020

Pro sezónu 2020 byly přijaty tyto změny:

 

 • vytvoření bezpečnostních manuálů pro každý přírodní okruh

 

   • každý pořadatel bude obeznámen s jeho podobou po vzoru rallye aut
   • bude obsahovat teoretickou část (povinnosti personálu) a praktickou část (konkrétní zabezpečení trati)

 

 • bezpečnostní komise bude působit na všech tratích PO, včetně těch na JPHZM
 • na přírodních okruzích nemohou startovat jezdci mladší 18 let
 • vznik nové kategorie Supersport 300

 

   • na závodech doplní kategorii Supermono, kde je nižší účast
   • Ing. Tomáš Kohout připravuje technické předpisy (inspirace u FIM Europe)
   • dostupné závodění po vzoru zahraničí, kde přislíbilo účast několik jezdců
   • v první sezóně bude hodnocena jako mezinárodní přebor České republiky s cílem v roce 2021 přechod na mezinárodní mistrovství České republiky

 

 • nové samostatné sportovní řády pro přírodní okruhy
 • změna pouze názvů dvou tříd, kdy technická pravidla zůstanou stejná jako doposud

 

   • třída do 600 se bude jmenovat Supersport 600
   • třída nad 600 se bude jmenovat Superbike

 

 • soutěžní systém PČR JPHZM, PČR klasik a MMČR SZM na PO zůstává stejný
 • MMČR SZM na PO se pojede ve třídách:

 

   • 125 SP, 125 GP, Supersport 300, Supertwin, Supermono, 250 Open, Supersport 600 a Superbike
   • kvůli nezájmu jezdců v letošní sezóně nebude třída Moto3 závodit s kategorií 125 GP, ale jezdci mohou startovat ve třídě 250 Open

 

 • maximální počet jezdců v řadě na startovním roštu bude tři

 

   • příklady variant startování 3 3 3 či 3 2 3

 

 • minimální šířka závodní trati je 4 m 
 • na příjezdových cestách k závodním okruhům budou neprůjezdné, ale rychle odstranitelné překážky (příkladem je auto nebo ploty)
 • zrušení omezení pneumatik - možnost používat slicky ve všech třídách, jen u třídy 125 SP zůstanou stejné pneumatiky jako doposud
 • v případě, že bude mít technický komisař s pověřením ředitele závodu podezření na jiný technický stav stroje, než je předepsáno technickými pravidly, případnou kontrolu hradí jezdec tak, jako je tomu ve všech šampionátech ve světě
 • nová technická pravidla pro kategorii PČR klasik

 

  • v posledních letech byl zaznamenán velký úbytek rychlostních klasiků (např. ve Starém Městě úbytek o 75%)
  • nutnost omlazení, což žádají jezdci i pořadatelé
  • kvůli velké a dlouhé diskuzi byla svolána zmiňovaná mimořádná schůze, při které se toto téma řešilo samostatně
  • výsledkem je rozdělení klasiků na:
   • Klasik A - 1945 - 1972
   • Klasik B - 1973 - 1978
  • s rokem 1978 se srovnají léta klasiků i s kategoriemi JPHZM
  • ve třídě Klasik B není třída 175 ccm, protože v těchto letech nebyly vyráběny
  • nastavení limitů hlučnosti
  • veškeré změny uvedeny v přiložených technických řádech MS AČR pro třídu Klasik

K úpravě technických předpisů pro třídu Klasik uvedl předseda komise SZM, Matěj Smrž, pár slov: „Jsem velmi rád, že se podařilo toto věčné téma definitivně posunout dál. Děkuji všem zainteresovaným za jejich práci a těším se z toho, že se nám společnými silami povedlo najít kompromis. Úprava technických předpisů historických motocyklů jistě pomůže pořadatelům s vyšší účastní, umožní start tuzemským, ale i novým zahraničním jezdcům a v neposlední řadě zvýší bezpečnost této krásné disciplíny.“

Pražské loučení Mareše s úspěšnou sezónou

11.12.2019Pražské loučení Mareše s úspěšnou sezónou

Soutěž Zlaté oko o nejlepší motoristickou fotografii je spuštěna. Vítěz si odnese ceny za desítky tisíc

11.12.2019Soutěž Zlaté oko o nejlepší motoristickou fotografii je spuštěna. Vítěz si odnese ceny za desítky tisíc

 Aleš Loprais: Očekávám těžký a tvrdý Dakar

11.12.2019 Aleš Loprais: Očekávám těžký a tvrdý Dakar

Miss Princess 2019: Malé finalistky si užily parádní večer!

10.12.2019Miss Princess 2019: Malé finalistky si užily parádní večer!

Hokejisté Znojma se v EBEL vezou na vítězné vlně. Potvrdí formu doma s Villachem?

5.12.2019Hokejisté Znojma se v EBEL vezou na vítězné vlně. Potvrdí formu doma s Villachem?

České lakrosové reprezentantky se představí na Světových hrách

5.12.2019České lakrosové reprezentantky se představí na Světových hrách

Další olympijská kvalifikace nevyšla

5.12.2019Další olympijská kvalifikace nevyšla

Hlasování veřejnosti v anketě Zlatý volant spuštěno. Za dva dny hlasovalo více než 10 000 fanoušků

3.12.2019Hlasování veřejnosti v anketě Zlatý volant spuštěno. Za dva dny hlasovalo více než 10 000 fanoušků

Go to the top
Tento web používá k poskytování služeb, zobrazení reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Další informace