Soutěž o setkání s pilotem Formule 1 - ukončená

Užijte si odpoledne s hvězdou Formule 1, zažijte na vlastní kůži, jak probíhá natáčení filmu a dopřejte si zážitek na celý život!

Soutěž o setkání s pilotem Formule 1 -  ukončená

Gratulujeme výhercům, paní Ludmile V. z Prahy a panu Tadeášovi M..

Měli jste možnost vyhrát s námi  exkluzivní setkání s legendárním pilotem Formule 1 Emersonem Fittipaldim v Praga Aréně konané dne 27. 7. 2020 od 16:00.

Dvojnásobný mistr světa z let 1972 a 1974 si zahraje v připravované komedii Tomáše Magnuska Stáří není pro sraby. Dopřejte si luxusní brunch s nejlepším jezdcem  všech dob a zúčastněte se natáčení filmové novinky roku 2021. Těšit se můžete také na Jiřího Krampola, Jana Přeučila, Natálii Grossovou či Martina Dejdara.

Losovat budeme 2 výherce a každý obdrží 2 vstupenky. Cena jedné vstupenky je 2500,- Kč.

Soutěžní otázka

Kde se narodil Emerson Fittipaldi?

A) v Brazílii

B) ve Španělsku

C) v Itálii

Svou odpověď ve tvaru A, B nebo C spolu se svým jménem a heslem "F1" posílejte na email info@sport5.cz.Oficiální soutěžní pravidla

1/ Organizátor

Společnost SPORT 5 a.s. se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 27202569, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 9694 (dále jen „Organizátor“) pořádá soutěž na SPORT 5 (dále jen „Soutěž“). Organizátor je zároveň zpracovatelem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2/ Doba a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky a trvá celkově od
24. 7. 2020 /9:30 h/ do  26. 7. 2020 /23:59 h/.

3/ Jak lze soutěžit

Zapojit se do Soutěže je možné prostřednictvím e-mailového hlasování.

4/ Výhra

Výhra pro dvě vylosované osoby jsou 2 vstupenky na akci s Emersonem Fittipaldim, která se koná 27. 7. 2020 v Praga Aréně.

5/ Obecné podmínky účasti

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky. V případě, že se Soutěže zúčastní osoba mladší 18-ti let a tato osoba se stane výhercem některé z výher, bude této osobě výhra předána prostřednictvím jejího zákonného zástupce. Soutěže se nemůžou zúčastnit osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo osoby, které jsou této způsobilosti zbaveny. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi, jakož i k dalším společnostem zapojeným do Soutěže, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých. Účastníci se Soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

6/ Způsob určení a předání výher

Do losování o výhry bude zařazen každý řádně zaregistrovaný účastník, který zašle svůj tip prostřednictvím e-mailového hlasování do 26. 7. 2020  23:59 h. Losování výherců proběhne první pracovní den po ukončení soutěže vzorcem n/2 kde „n“ je počet soutěžících. Výherce bude písemně informován o výhře a způsobu jejího předání a to na e-mail, ze kterého byla odpověď zaslána. V případě, že si výherce výhru nevyzvedne nebo ji nevyužije v čase a způsobem uvedeným v zaslaném vyrozumění, resp. dle pokynů Organizátora, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne, aniž by původnímu výherci vznikal nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany Organizátora. Nesplněním povinností uvedených v tomto článku pravidel a povinností uvedených v článcích 7/ a 8/ pravidel ztrácí účastník nárok na výhru.

7/ Souhlas s použitím osobních údajů a nakládání s osobními údaji účastníků Soutěže

Odesláním soutěžního e-mailu každý účastník schvaluje tato pravidla a další instrukce, které jsou uvedeny v dokumentech souvisejících se Soutěží, a přistupuje k nim. Odesláním soutěžního e-mailu vyslovuje každý účastník svůj souhlas s použitím poskytnutých osobních údajů pro účely identifikace účastníka, jeho zapojení do Soutěže a předání výhry. Účastníci Soutěže nejsou povinni sdělit Organizátorovi své osobní údaje, v takovém případě však ztrácí nárok na výhru. Účastí v Soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze Zákona, tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo k přístupu k těmto údajům, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z ustanovení § 11 a § 21 Zákona. Účastník má právo poskytnutý souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolat, a to formou dopisu zaslaného na adresu sídla Organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a má za následek ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím převzetím výhercem. Účastník dává souhlas k tomu, že v případě výhry může být zveřejněno jeho jméno a bezplatně využity a veřejně šířeny jeho osobní atributy /fotografie, písmo, hlas, spod./ v souvislosti s touto Soutěží. V případě, že účastník v Soutěži vyhraje, je povinen dát tento souhlas písemně, jinak ztrácí nárok na výhru. Osobní údaje sdělené účastníky Soutěže slouží výlučně k identifikaci výherců Soutěže. Organizátor získané osobní údaje účastníků Soutěže žádným dalším způsobem nezpracovává a ani je nevyužívá pro své marketingové účely. Organizátor osobní údaje účastníků Ankety nikomu nezpřístupňuje ani nesděluje.

8/ Všeobecné podmínky

Odesláním soutěžního e-mailu se všichni účastníci zavazují dodržovat pravidla Soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této Soutěže (s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků soutěže), případně Soutěž zastavit, přerušit či odložit. Tato soutěžní pravidla jsou k dispozici v sídle Organizátora. V čase a způsobem uvedeným v zaslaném vyrozumění, resp. dle pokynů Organizátora, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne, aniž by původnímu výherci vznikal nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany Organizátora. Nesplněním povinností uvedených v tomto článku pravidel a povinností uvedených v článcích 7/ a 8/ pravidel ztrácí účastník nárok na výhru.

 

 

Další články

Soutěž s K.O. magazínem

Soutěž s K.O. magazínem

Soutěž s Motorbike

Soutěž s Motorbike

Soutěž s K.O. magazínem- ukončená

Soutěž s K.O. magazínem- ukončená

Soutěž s Motorbike - ukončená

Soutěž s Motorbike - ukončená

Soutěž s K.O. magazínem-ukončená

Soutěž s K.O. magazínem-ukončená

Soutěž s K.O. magazínem - ukončená

Soutěž s K.O. magazínem - ukončená

Soutěž s Motorbike - ukončená

Soutěž s Motorbike - ukončená

Soutěž s K.O. magazínem- ukončená

Soutěž s K.O. magazínem- ukončená

Soutěž o motokrosovou helmu LS2- ukončená

Soutěž o motokrosovou helmu LS2- ukončená

Go to the top
Tento web používá k poskytování služeb, zobrazení reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Další informace