Soutěž o vstupenky na Night of Warriors XII

Chcete naživo zažít to nejlepší z K-1 a MMA a ochutnat atmosféru zaplněných ochozů na vlastní kůži? Odpovězte na jednoduchou otázku. Vyhrajte 2 vstupenky a buďte u toho!

Soutěž o vstupenky na Night of Warriors XII

Publikováno: 24.10.2017

 

Soutěžní otázka zní.

Podle jakých pravidel nastoupí zápasník Petr Vondráček        11. 11. 2017 v liberecké aréně na Night of Warriors XII.?

A) MMA
B) K-1

Odpovědi posílejte na adresu soutez@sport5.cz a vyhrajte      2 vstupenky na tento jedinečný galavečer.

 

Oficiální soutěžní pravidla

1/ Organizátor

Společnost SPORT 5 a.s. se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 27202569, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 9694 (dále jen „Organizátor“) pořádá soutěž na SPORT 5 (dále jen „Soutěž“). Organizátor je zároveň zpracovatelem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2/ Doba a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky a trvá celkově od 24. 10. 2017 /10:00 h/  do 7. 11. 2017 /14:00 h/.

3/ Jak lze soutěžit

Zapojit se do Soutěže je možné prostřednictvím e-mailového hlasování. 

4/ Výhra

Výhra pro vylosovanou osobu je: Dvě vstupenky na galavečer Night of Warriors XII. 11. 11. 2017 liberecká Home Credit Aréna.

5/ Obecné podmínky účasti

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky. V případě, že se Soutěže zúčastní osoba mladší 18-ti let a tato osoba se stane výhercem některé z výher, bude této osobě výhra předána prostřednictvím jejího zákonného zástupce. Soutěže se nemůžou zúčastnit osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo osoby, které jsou této způsobilosti zbaveny. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou
v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi, jakož i k dalším společnostem zapojeným do Soutěže, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých. Účastníci se Soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

6/ Způsob určení a předání výher

Do losování o výhry bude zařazen každý řádně zaregistrovaný účastník, který zašle svůj tip prostřednictvím e-mailového hlasování do 7. 11. 2017 do 14:00 h. Losování výherců proběhne první pracovní den po ukončení soutěže vzorcem n/2 kde „n“ je počet soutěžících. Výherce bude písemně informován o výhře a způsobu jejího předání a to na e-mail, ze kterého byla odpověď zaslána. Organizátor zašle výhru výherci poštou jako doporučenou zásilku,
na poštovní adresu sdělenou účastníkem písemnou formou, nebo předá osobně v sídle organizátora soutěže. V případě, že si výherce výhru nevyzvedne nebo ji nevyužije v čase a způsobem uvedeným v zaslaném vyrozumění, resp. dle pokynů Organizátora, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne, aniž by původnímu výherci vznikal nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany Organizátora. Nesplněním povinností uvedených v tomto článku pravidel a
povinností uvedených v článcích 7/ a 8/ pravidel ztrácí účastník nárok na výhru.

7/ Souhlas s použitím osobních údajů a nakládání s osobními údaji účastníků Soutěže

Odesláním soutěžního e-mailu každý účastník schvaluje tato pravidla a další instrukce, které jsou uvedeny v dokumentech souvisejících se Soutěží, a přistupuje k nim. Odesláním soutěžního e-mailu vyslovuje každý účastník svůj souhlas s použitím poskytnutých osobních údajů pro účely identifikace účastníka, jeho zapojení do Soutěže a předání výhry. Účastníci Soutěže nejsou povinni sdělit Organizátorovi své osobní údaje, v takovém případě však ztrácí nárok na výhru.  Účastí v Soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze Zákona, tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo k přístupu k těmto údajům, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z ustanovení § 11 a § 21 Zákona. Účastník má právo poskytnutý souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolat, a to formou dopisu zaslaného na adresu sídla
Organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a má za následek ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím převzetím výhercem. Účastník dává souhlas k tomu, že v případě výhry může být zveřejněno jeho jméno a bezplatně využity a veřejně šířeny jeho osobní atributy /fotografie, písmo, hlas, spod./ v souvislosti s touto Soutěží. V případě, že účastník v Soutěži vyhraje, je povinen dát tento souhlas písemně, jinak
ztrácí nárok na výhru. Osobní údaje sdělené účastníky Soutěže slouží výlučně k identifikaci výherců Soutěže. Organizátor získané osobní údaje účastníků Soutěže žádným dalším způsobem nezpracovává a ani je nevyužívá pro své marketingové účely. Organizátor osobní údaje účastníků Ankety nikomu nezpřístupňuje ani nesděluje.

8/ Všeobecné podmínky

Odesláním soutěžního e-mailu se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla Soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této Soutěže (s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení  účastníků soutěže), případně Soutěž zastavit, přerušit či odložit. Tato soutěžní pravidla jsou k dispozici v sídle Organizátora. V čase a způsobem uvedeným v zaslaném vyrozumění, resp. dle pokynů Organizátora, ztrácí
na výhru nárok a výhra propadne, aniž by původnímu výherci vznikal nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany Organizátora. Nesplněním povinností uvedených v tomto článku pravidel a povinností uvedených v článcích 7/ a 8/ pravidel ztrácí účastník nárok na výhru.

Mohlo by vás zajímat

Sledujte kdekoli

Sledujte kdekoli

Go to the top
Tento web používá k poskytování služeb, zobrazení reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Další informace