Soutěž s K.O. magazínem - ukončená

Soutěž s K.O. magazínem - ukončená

Bohužel nikdo ze soutěžících neodpověděl správně na soutěžní otázku.

S K.O. magazínem proběhla soutěž o 3 zajímavé ceny. První byla sleva 1000 Kč na výrobky Fieldmann při nákupu nad 3000 Kč. Druhá cena byl poukaz na zboží v hodnotě 1000 Kč na nákup ve FIGHTSTORE.CZ. Třetí cenou byla vstupenka pro 2 osoby na soutěž a galashow WKS CZECH OPEN 2019.

 

Soutěžní otázka

V kolika letech získal Mike Tyson titul WBC v těžké váze?

A) 20
B) 18
C) 22

Svou odpověď ve tvaru A, B nebo C spolu se svým jménem a heslem "KO" posílejte na telefonní číslo +420 725 564 070, nebo na email info@sport5.cz.

~  ~


Oficiální soutěžní pravidla

1/ Organizátor

Společnost SPORT 5 a.s. se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 27202569, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 9694 (dále jen „Organizátor“) pořádá soutěž na SPORT 5 (dále jen „Soutěž“). Organizátor je zároveň zpracovatelem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2/ Doba a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky a trvá celkově od
21. 4. 2019 /21:15 h/ do 1. 5. 2019 /12:00 h/.

3/ Jak lze soutěžit

Zapojit se do Soutěže je možné prostřednictvím e-mailového či sms hlasování.

4/ Výhra

Výhra pro první vylosovanou osobu je sleva 1000 Kč na výrobky Fieldmann při nákupu nad 3000 Kč v prodejnách PLANEO Elektro (platnost rok). Výhra pro druhou vylosovanou osobu je poukaz na zboží v hodnotě 1000 Kč na nákup ve FIGHTSTORE.CZ (platnost rok). Výhra pro třetí vylosovanou osobu je volná vstupenka pro 2 osoby na soutěž a galashow WKS CZECH OPEN 2019.

5/ Obecné podmínky účasti

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky. V případě, že se Soutěže zúčastní osoba mladší 18-ti let a tato osoba se stane výhercem některé z výher, bude této osobě výhra předána prostřednictvím jejího zákonného zástupce. Soutěže se nemůžou zúčastnit osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo osoby, které jsou této způsobilosti zbaveny. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi, jakož i k dalším společnostem zapojeným do Soutěže, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých. Účastníci se Soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

6/ Způsob určení a předání výher

Do losování o výhry bude zařazen každý řádně zaregistrovaný účastník, který zašle svůj tip prostřednictvím e-mailového či sms hlasování do 1. 5. 2019 do 12:00 h. Losování výherců proběhne první pracovní den po ukončení soutěže vzorcem n/2 kde „n“ je počet soutěžících. Výherce bude písemně informován o výhře a způsobu jejího předání a to na e-mail či mobilní číslo, ze kterého byla odpověď zaslána. Organizátor předá osobně výhru výherci v sídle organizátora soutěže. V případě, že si výherce výhru nevyzvedne nebo ji nevyužije v čase a způsobem uvedeným v zaslaném vyrozumění, resp. dle pokynů Organizátora, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne, aniž by původnímu výherci vznikal nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany Organizátora. Nesplněním povinností uvedených v tomto článku pravidel a povinností uvedených v článcích 7/ a 8/ pravidel ztrácí účastník nárok na výhru.

7/ Souhlas s použitím osobních údajů a nakládání s osobními údaji účastníků Soutěže

Odesláním soutěžního e-mailu či sms každý účastník schvaluje tato pravidla a další instrukce, které jsou uvedeny v dokumentech souvisejících se Soutěží, a přistupuje k nim. Odesláním soutěžního e-mailu či sms vyslovuje každý účastník svůj souhlas s použitím poskytnutých osobních údajů pro účely identifikace účastníka, jeho zapojení do Soutěže a předání výhry. Účastníci Soutěže nejsou povinni sdělit Organizátorovi své osobní údaje, v takovém případě však ztrácí nárok na výhru. Účastí v Soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze Zákona, tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo k přístupu k těmto údajům, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z ustanovení § 11 a § 21 Zákona. Účastník má právo poskytnutý souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolat, a to formou dopisu zaslaného na adresu sídla Organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a má za následek ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím převzetím výhercem. Účastník dává souhlas k tomu, že v případě výhry může být zveřejněno jeho jméno a bezplatně využity a veřejně šířeny jeho osobní atributy /fotografie, písmo, hlas, spod./ v souvislosti s touto Soutěží. V případě, že účastník v Soutěži vyhraje, je povinen dát tento souhlas písemně, jinak ztrácí nárok na výhru. Osobní údaje sdělené účastníky Soutěže slouží výlučně k identifikaci výherců Soutěže. Organizátor získané osobní údaje účastníků Soutěže žádným dalším způsobem nezpracovává a ani je nevyužívá pro své marketingové účely. Organizátor osobní údaje účastníků Ankety nikomu nezpřístupňuje ani nesděluje.

8/ Všeobecné podmínky

Odesláním soutěžního e-mailu či sms se všichni účastníci zavazují dodržovat pravidla Soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této Soutěže (s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků soutěže), případně Soutěž zastavit, přerušit či odložit. Tato soutěžní pravidla jsou k dispozici v sídle Organizátora. V čase a způsobem uvedeným v zaslaném vyrozumění, resp. dle pokynů Organizátora, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne, aniž by původnímu výherci vznikal nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany Organizátora. Nesplněním povinností uvedených v tomto článku pravidel a povinností uvedených v článcích 7/ a 8/ pravidel ztrácí účastník nárok na výhru.

 

Další články

Soutěž s K.O. magazínem

Soutěž s K.O. magazínem

Soutěž s Motorbike

Soutěž s Motorbike

Soutěž s K.O. magazínem-ukončená

Soutěž s K.O. magazínem-ukončená

Soutěž s K.O. magazínem - ukončená

Soutěž s K.O. magazínem - ukončená

Soutěž s Motorbike - ukončená

Soutěž s Motorbike - ukončená

Soutěž s K.O. magazínem- ukončená

Soutěž s K.O. magazínem- ukončená

Soutěž o motokrosovou helmu LS2- ukončená

Soutěž o motokrosovou helmu LS2- ukončená

Soutěž o kšiltovky den 13-ukončená

Soutěž o kšiltovky den 13-ukončená

Soutěž o kšiltovky den 12-ukončená

Soutěž o kšiltovky den 12-ukončená

Go to the top
Tento web používá k poskytování služeb, zobrazení reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Další informace