5. 5. 2018 vyhrála akční kamera Sencor Marie M. z Ondrušky, bluetooth reproduktor vyhrála Alexandra L. z Prahy a Pavel L. Prahy, alkohol tester vyhrál Petr Z. z Chomutova, sportovní stereo sluchátka vyhrála Martina B. z Bechyně a Barbora M. z Olomouce, přenosný radiopřijímač vyhrál Tomáš J. z Mladé Boleslavi.
Gratulujeme všem výhercům.

Pokud se chceš zapojit do soutěže o akční výrobky Sencor a Babyliss, vyplň před hlasováním svůj email nebo telefon.

 

Partneři projektu

 

Co můžeš vyhrát

Výherci z minulých kol

25. 11. 2017 vyhrál Petr D. z Prahy akční kameru Sencor.

2. 12. 2017 vyhrála Karolína Ž. z Roztok u Prahy akční kameru Sencor.

16. 12. 2017 vyhrál Viktor V. akční kameru Sencor, Boombox vyhrála Adéla K., sportovní stereo sluchátka Sencor vyhrála Petra W., Bluetooth reproduktor vyhrál Jan P. a žehlicí kartáč Babyliss vyhrála Jaroslava E..

30. 12. 2017vyhrála akční kameru Sencor Jana S. z Prahy, Boombox vyhrál Marek S. z Prahy, elektrický holicí strojek vyhrála Alena Š. z Prahy, meteorologickou stanici vyhrála Jitka K. z Teplic nad Metují, sportovní sluchátka Sencor vyhrál Josef K. z Brna, alkohol tester vyhrála Miroslava M. z Moravan u Brna a žehlící kartáč Babyliss vyhrála Markéta D. z Prahy.

13. 1. 2018 vyhrála akční kameru Sencor Božena D. z Brna, zastřihovač vlasů/vousů Petr Ř. z Hlinska, bluetooth reproduktor modrý vyhrála Marie D. z Říčan u Prahy, alkohol tester vyhrála Petra B. z Lukova, sportovní sluchátka Sencor vyhrál Milan K. ze Štěpánovic a Jan P. z Křižanova a přenosný radiopřijímač Alena C. z Prahy.

27. 1. 2018 vyhrál elektrický holící strojek Ladislav P. z Chomutova, meteorologickou stanici vyhrála Jarmila S. z Brna, alkohol tester vyhrál Miroslav Z. z Nové Vísky, sluchátka Sencor vyhrál Lukáš N. z Rudné, Petra H. z Přáslavic a Dita C. z Hlinska. Bluetooth reproduktor vyhrál Martin Š. z Brna.

10. 2. 2018 vyhrál akční kameru Sencor Petr Š. z Brna, Bluetooth reproduktor vyhrál Jan O. z Prahy, alkohol tester vyhrála Jarmila M. z Brna, sluchátka Sencor vyhrál Zbyněk Š. ze Šternberka, Diana L. z Herálce a Sabrina F. z Prahy. Boombox Sencor vyhrál Martin Š. z Židlochovic.

24. 2. 2018 vyhrál akční kameru Sencor Jaroslav Š. z Prahy, Bluetooth reproduktor vyhrála Ivana H. z Přistoupimi, elektrický holící strojek vyhrál Leoš K., alkohol tester vyhrála Jana L., sluchátka Sencor vyhrál Tomáš U. a Soňa P.. Meteorologickou stanici vyhrál Antonín N. z Kojetic.

10. 3. 2018 vyhrál zastřihovač vlasů/vousů, Vladimír D. ze Strakonic, přenosný radiopřijímač vyhrála Kateřina S. z Prahy, bluetooth reproduktor vyhrála Jiřina V. z Břeclavi, Miloš V. z Frýdku Místku, alkohol tester vyhrál Petr S. z Domamyšli a Jaromír M. z Hodonína, sportovní stereo sluchátka vyhrál Petr M. z Prahy.

24. 3. 2018 vyhrál akční kameru Sencor Josef K. z Brna, elektrický holící strojek vyhrála Jaroslava Č. z Návsí, Meteorologickou stanici vyhrála Daniela P. z Prahy, alkohol tester vyhrál Tomáš K. z Prahy, sluchátka Sencor vyhrála Jarmila M. z Prahy, Karel T. z Litvínova a Zuzana K. z Prahy.

7. 4. 2018 vyhrál sluchátka Sencor Richard T. z Prahy, Daniel Z. z Prahy, Josef M. z Větřní a Lenka B. z Lovosic. Alkohol tester vyhrála Jana L. z Prahy. Bluetooth reporduktor vyhrál Matěj L. z Prahy a Danuše V. z Kopřivnice.

21. 4. 2018 vyhrál elektrický holící strojek Milan S. z Poličky, meteorologickou stanici Radek S. z Kopřivnice. Bluetooth reproduktor vyhrál Petr M. z Prahy, alkohol tester Petr M. z Opavy, sportovní stereo sluchátka vyhrál Tomáš L. z Karlových Varů, Zdena N. z Hřímezdic a Romana S. z Kopřivnice.

5. 5. 2018 vyhrála akční kamera Sencor Marie M. z Ondrušky, bluetooth reproduktor vyhrála Alexandra L. z Prahy a Pavel L. Prahy, alkohol tester vyhrál Petr Z. z Chomutova, sportovní stereo sluchátka vyhrála Martina B. z Bechyně a Barbora M. z Olomouce, přenosný radiopřijímač vyhrál Tomáš J. z Mladé Boleslavi.

Soutěžní pravidla

1/ Organizátor

Společnost SPORT 5 a.s. se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČO: 27202569, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 9694 (dále jen „Organizátor“) pořádá soutěž „UKAŽ SE! na SPORT 5“ (dále jen „Soutěž“). Organizátor je zároveň zpracovatelem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2/ Doba a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky a trvá celkově od 4. 11. 2017 /12:00 h/  do 31. 12. 2018 /10:00 h/.

3/ Jak lze soutěžit

Zapojit se do Soutěže je možné prostřednictvím hlasováním na webu SPORT 5.

4/ Výhra

Výhra pro vylosovanou osobu je:

Jeden kus z výběru akčních výrobků Sencor a Babyliss.

Druh výhry určí Organizátor.

5/ Obecné podmínky účasti

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky. V případě, že se Soutěže zúčastní osoba mladší 18-ti let a tato osoba se stane výhercem některé z výher, bude této osobě výhra předána prostřednictvím jejího zákonného zástupce.  Soutěže se nemůžou zúčastnit osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo osoby, které jsou této způsobilosti zbaveny. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi, jakož i k dalším společnostem zapojeným do Soutěže, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých. Účastníci se Soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

6/ Způsob určení a předání výher

Do losování o výhry bude zařazen každý řádně zaregistrovaný účastník, který zašle svůj tip prostřednictvím hlasování na webu SPORT 5 do 31. 12. 2018 do 10:00 h. Losování výherců proběhne vždy 14 den do 10 hodin od vyhlášení soutěže vzorcem n/2 kde „n“ je počet soutěžících. Výherce bude písemně informován o výhře a způsobu jejího předání a to na telefonní číslo nebo email, který byl zadán při hlasování přes web SPORT 5. Organizátor zašle výhru výherci poštou jako doporučenou zásilku, na poštovní adresu sdělenou účastníkem písemnou formou. V případě, že si výherce výhru nevyzvedne nebo ji nevyužije v čase a způsobem uvedeným v zaslaném vyrozumění, resp. dle pokynů Organizátora, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne, aniž by původnímu výherci vznikal nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany Organizátora. Nesplněním povinností uvedených v tomto článku pravidel a povinností uvedených v článcích 7/ a 8/ pravidel ztrácí účastník nárok na výhru.

7/ Souhlas s použitím osobních údajů a nakládání s osobními údaji účastníků Soutěže

Soutěžním hlasováním přes web SPORT 5 každý účastník schvaluje tato pravidla a další instrukce, které jsou uvedeny v dokumentech souvisejících se Soutěží, a přistupuje k nim. Soutěžním hlasováním přes web SPORT 5 vyslovuje každý účastník svůj souhlas s použitím poskytnutých osobních údajů pro účely identifikace účastníka, jeho zapojení do Soutěže a předání výhry. Účastníci Soutěže nejsou povinni sdělit Organizátorovi své osobní údaje, v takovém případě však ztrácí nárok na výhru.  Účastí v Soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze Zákona, tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo k přístupu k těmto údajům, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z ustanovení § 11 a § 21 Zákona. Účastník má právo poskytnutý souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolat, a to formou dopisu zaslaného na adresu sídla Organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a má za následek ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím převzetím výhercem. Účastník dává souhlas k tomu, že v případě výhry může být zveřejněno jeho jméno a bezplatně využity a veřejně šířeny jeho osobní atributy /fotografie, písmo, hlas, spod./ v souvislosti s touto Soutěží. V případě, že účastník v Soutěži vyhraje, je povinen dát tento souhlas písemně, jinak ztrácí nárok na výhru. Osobní údaje sdělené účastníky Soutěže slouží výlučně k identifikaci výherců Soutěže. Organizátor získané osobní údaje účastníků Soutěže žádným dalším způsobem nezpracovává a ani je nevyužívá pro své marketingové účely. Organizátor osobní údaje účastníků Soutěže nikomu nezpřístupňuje ani nesděluje.

8/ Všeobecné podmínky

Soutěžním hlasováním přes web SPORT 5 se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla Soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této Soutěže (s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení  účastníků soutěže), případně Soutěž zastavit, přerušit či odložit. Tato soutěžní pravidla jsou k dispozici v sídle Organizátora. 

 

Tento web používá k poskytování služeb, zobrazení reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Další informace